Plan Tadilatlarında ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Kentsel Altyapı Etki Analizi Modeli


Demir A., Özkaya B., Özügül M. D., Yerliyurt B., Ağaçcıoğlu H. (Executive), Özen H., et al.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2017 - 2017

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: May 2017
  • End Date: December 2017