Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampusünün Hava Kalitesinin Çevredeki Sanayi Tesislerinden Etkilenme Potansiyelinin PM ve PM ile Taşınabilen Ağır Metaller Bazında Araştırılması ve Potansiyel Radyoaktif Kirliliğin İncelenmesi


Akçalı Ö., Saral A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2010
  • End Date: April 2014