Deri Endüstrisi Atıksularının Yeniden Kullanılması ve Geri Kazanım Amaçlı Elektrokoagülasyon-Elektrodiyaliz Uygulaması


KURT U. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2015
  • End Date: January 2018