Serum Glukagon Benzeri Peptid-1 (GLP-1) Düzeyine Kısa Zincirli Yağ Asitlerinin Etkisinin İncelenmesi ve Tip 2 Diyabet Hastalığı ile İlişkilendirilmesi


Dede S., Karakuş E. (Executive), Büyüklü A. H., Adaş M., Düzgün Ç.

TUBITAK Project, 2018 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2018
  • End Date: February 2020