Farklı Atık Su Kaynakları Kullanılarak Yeni ve Etkin Mikroalg Yetiştirme Sistemi Tasarımı ve Biyoyakıt Üretimi (İSTKA)


Özçimen D. (Executive), Bilgili M. S., Yıldırım R., Işıldak İ., Niğde M.

Development Agency, 2014 - 2015

  • Project Type: Development Agency
  • Begin Date: September 2014
  • End Date: September 2015