Web 2.0 Araçları İle Bilgilendirici Metin Türleri Öğretimi: E-posta, Efemera ve Olumsuz Sosyal Medya Mesajları Örneği


Aras B. E.(Executive), Tekin E.

TUBITAK Project, 2023 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2023
  • End Date: June 2023

Project Abstract

Teknolojinin kullanımı hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da artarak devam etmektedir. Eğitimin niteliğini geliştirmek için eğitimcilerin derslerde teknolojiden de faydalandıkları görülmektedir. Eğitim alanında kullanılan teknolojik araçlardan bazıları da Web 2.0 teknolojisine sahip araçlardır. Bu araştırmada, Türkçe eğitiminde bilgilendirici metin öğretimi konusu kapsamında Web 2.0 araçları kullanımı vasıtasıyla öğrencilere daha nitelikli bir öğretim gerçekleştirmek ve gündelik hayatta sıklıkla kullandığımız e-posta, efemera ve kişileri din, dil, ırk ve cinsiyet yönünden ayıran olumsuz sosyal medya mesajları örneklerinin incelenmesi ile öğrencilerle uygulamalı ve farkındalık kazandırıcı bir çalışma amaçlanmaktadır. Öğrencilere Web 2.0 araçları ile bilgilendirici metin türlerinden e-posta, efemera ve ayrımcılıktan uzak sosyal medya mesajları yazma konusunda etkinlikler geliştirilecektir. Eylem araştırması deseni doğrultusunda araştırma yapılacak ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, İstanbul ilindeki bir devlet okulunda öğrenim gören yedinci sınıf öğrencileri çalışma grubu olarak seçilecektir. MEB ve etik kuruldan alınan izinler sonrasında yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla seçilen çalışma grupları ile görüşme sağlanacaktır. Görüşmeler doğrultusunda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilecek ve Türkçe derslerinde öğrencilerin bilgilendirici metin öğretiminde Web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik düşünceleri belirlenecektir.