Klor İçindeki Asetik Asit Bileşiklerinin Nükleer Kuadrupol Rezonans Tekniği ile İncelenmesi


Akçalı Ö., Başaran R.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 1997 - 1998

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 1997
  • End Date: July 1998

Project Abstract