1,10-Fenatrolinden Türetilen Ligantların ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Elde Edilen Bazı 1,10-Fenatrolin Türevleri ile Spektrofotometrik Olarak Demir(II) Miktar Tayini


Keser Karaoğlan G., Demirhan N. (Executive), Avcıata U., Erden İ., Tüncel Elmalı F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2000 - 2002

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2000
  • End Date: February 2002