Heteroaromatik Grup İçeren Oligotiyofen Türevlerinin Sentezi, Termal ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi


Arsu N. (Executive), Karaca Balta D.

TUBITAK Project, 2011 - 2014

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2011
  • End Date: September 2014