155 mm MKE MOD 274 Topçu Mühimmatın Sevk Çemberi Kaynak Prosesinin Yapay Zeka Teknikleri ile İyileştirilerek Hatalı Ürün Oranlarının Azaltılması


Başal A., Ersöz S.(Executive)

Project Supported by Defense Industry, 2011 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Defense Industry
  • Begin Date: March 2011
  • End Date: July 2012