Taburcu Olan COVID19 Hastalarının Fekal Örneklerinde Yeni Geliştirilen Gerçek Zamanlı Zıt Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu Temelli Tanı Kiti İle SARSCoV2 Salınımının Araştırılması


KARAKUŞ E. (Executive), KOPARAN A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2020
  • End Date: April 2024