Potansiyel Glikasyon Ürünlerinin Azaltılmasına Yönelik Yeni Fonksiyonel Gıdalar Geliştirilmesi ve in vitro Yöntemle Biyoerişilebilirliklerinin Tayini


Karakuş E., Yusufoğlu B.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2020
  • End Date: December 2021