Çapraz Bağlanmış Polistiren, Poli(4-kloro stiren) ve Polikaprolakton’un Çeşitli Çözücü ve Çözeltilerdeki Şişme Termodinamiklerinin İncelenmesi


Şakar Daşdan D., Karaman F. (Executive), Saraç Özkan A., Cankurtaran Ö., Okay O.

Project Supported by Higher Education Institutions, 1999 - 2005

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 1999
  • End Date: March 2005