Boyarmadde İçeren Tekstil Endüstrisi Atıksularının Doğal Adsorbanlar İle Ekonomik Arıtım Yöntemleri


ÖZGÜR M. (Executive), TURHAN K.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2011
  • End Date: May 2014