Tek nükleotit polimorfizminin intrakranyal anevrizma oluşumundaki rolünün araştırılması


BALIK D. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2012
  • End Date: March 2015