Politiyofen, Poli (sulfonik asit difenil anilin) ve Nano kompozitlerinin Termoelektrik Özelliklerine Manyetik Alanın Etkisinin Araştırılması


Hüner K., Karaman F. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2016
  • End Date: February 2019

Project Abstract

sss