Politiyofen/poly(3,4-etilen dioksi tiyofen) nanokompozitlerin termoelektrik özelliklerine manyetik alanın etkisinin araştırılması


KARAMAN F. (Executive), SARAÇ A., ŞAKAR DAŞDAN D., YAZICI Ö., UĞRAŞKAN V., HÜNER K., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: August 2018