Çözeltide ve polimer matrikste insitu fotokimyasal işlemle hazırlanan metal nano parçacıkların bazı ağır metallerin adsorpsiyonunun incelenmesi


KOCAOBA S. (Executive) , ARSU N. , AYDIN M. , Kırtay H., Öztürk M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: July 2021