Poli(eter imid)' in (Ultem), bisfenol-A' nın tereftalik asit ve izoftalik asit kopoliesteri (Ardel) ve poli(2,6-dimetil-1,4-fenilen oksit) (PPO) ile ikili karışımlarının karışabilirlik bölgelerin gaz kromatografisini ve viskozite yöntemleri ile belirlenme


Şakar Daşdan D., Karaman F., Cankurtaran Ö. (Executive), Çakar F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2010

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2006
  • End Date: March 2010