Kent İçi Yol Ağlarının Modellenmesi, Kalibrasyonu ve Yeni Bir Mikrosimülatörün Yaygın Olarak Kullanılan Simülatörlerle Karşılaştırılması


Yıldız Taşcıkaraoğlu F. (Executive) , Engin Ş. N. , Ucun L.

TUBITAK Project, 2015 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2015
  • End Date: January 2017