Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) ve Vankomisine Dirençli Enterokok (VRE) İnfeksiyonlarının Yüzey Plazmon Rezonans Tabanlı Kit Sistemi ile Hızlı ve Hassas Olarak Belirlenmesi


DURAK M. Z. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2014
  • End Date: June 2017