Triazin Esaslı Yeni Sıvı Kristaller: Sentezi, Karakterizasyonu ve Sıvı Kristal Özelliklerinin Araştırılması


TORUN L. , BİLGİN ERAN B.

TUBITAK Project, 2015 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: December 2017