İlaç Tasarım Çalışmalarında Kullanmak Üzere Bazı Apicomplexa Parazitlerinin Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin İzolasyonu ve Klonlanması


BALIK D. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2010
  • End Date: March 2012