TUBİTAK 1003PROJE GÖÇ-MAT: GÖÇMEN ÇOCUKLAR İLE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN MATEMATİK EĞİTİMİ ÖZELİNDE MESLEKİ NİTELİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ


Memişoğlu F., Tuna Özcivanoğlu M. E.(Executive)

TUBITAK Project, 2017 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2017
  • End Date: December 2019