NANOPARTİKÜL YAPILARIN MİKROALG BÜYÜME KİNETİĞİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


BALKANLI D. (Executive), Öztay D., Koçer A. T., İnan B., Balkanlı N. E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: June 2019