Yeni Polifonksiyonel Ligandların Sentezi ve Multinükleer Komplekslerinin Hazırlanması, Stabilite Sabitlerinin Tayin Edilmesi


Avcıata U.(Executive), Keser Karaoğlan G., Demirhan N., Tüncel Elmalı F.

TUBITAK Project, 2001 - 2004

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2001
  • End Date: September 2004