Taburcu Olan COVID19 Hastalarının Fekal Örneklerinde Yeni Geliştirilen Gerçek Zamanlı Zıt Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu Temelli Tanı Kiti İle SARSCoV2 Salınımının Araştırılması, DOP-Doktora Tezi Araştırma Projesi


Karakuş E., Koparan A.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2020
  • End Date: June 2022