Türk Tekstil İmalatında Karşılaşılan İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Analizi


Mutlu N. G.(Executive), Altuntaş S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2020
  • End Date: August 2021

Project Abstract

Türk imalat sanayinde tekstil sektörü hem üretim hacmi, hem istihdam edilen çalışan sayısında hem de ihracatta lokomotif bir sektördür. İş sağlığı ve güvenliği ise üretim sistemlerinin sürekliliğini, çalışanların memnuniyet ve üretkenliğini ilgilendiren en önemli konuların başında gelmektedir. Tekstil imalatında iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlenmesi ve analiz edilerek gerekli önlemlerin geliştirilmesi son derece önemlidir. Buna karşın, literatürde özel olarak Türk tekstil imalatında karşılaşılan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin 2013-2019 yıllarına ilişkin verilere dayanılarak belirlendiği bir çalışma bulunamamıştır. Literatürdeki bu boşluğu doldurmak amacıyla, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından temin edilen kaza kayıtları incelenecektir. Çalışmada veri madenciliği tekniklerinden, özellik azaltma ve karar ağaçları kullanılacaktır. Bu çalışma sonunda elde edilmesi planlanan sonuçların, Türk tekstil imalatındaki risklerin azaltılmasına, benzer iş kazalarının önlenmesi, kaza nedeniyle ulusal ekonomi ve toplum üzerindeki yaygın olumsuz etkilerin giderilmesine, tekstil sektöründe iş sağlığı ve güvenliği tedbrilerinin geliştirilmesine ve literatüre katkı sunması beklenmektedir.