Farklı Isıtma Tekniklerinin Grafen Oksit/Polivinil Alkol Kompozit Filmlerinin Mekanik Özelliklerine Etkisi


AKSAKAL B. (Executive) , GELİR A., BOZDOĞAN A. , YARGI Ö. , ŞAHİNTÜRK U.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2016
  • End Date: January 2019