Alginat Esaslı Hibrit Taneciklerin Sentezi ve Ağır Metal Gideriminde Kullanımları


KÜÇÜK İ. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2014
  • End Date: August 2017