Yeni bir Z3-dereceli kuantum uzay ve onun geometrisi


Çelik S. (Executive)

TUBITAK Project, 2023 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2023
  • End Date: June 2024