Arkeal Kaynaklı α-Amilaz ve Selülaz Enzimlerinin Üretimi ve Enzim Aktivitelerinin Belirlenmesi


Yücel S. (Executive), Elalmış Y., Attar A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2011
  • End Date: February 2013