Plasmodium falciparum da Laktat Dehidrogenaz Enziminin Aktif Bölge Halkası Aminoasitlerinin Site-Directed Mutagenez Çalışmaları İle Analizi,


BALIK D.

Other Supported Projects, 2002 - 2004

  • Project Type: Other Supported Projects
  • Begin Date: January 2002
  • End Date: December 2004