Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunun İncelenmesi: Esenler Örneği


Creative Commons License

Hotaman D., Karaca İ., Toprak S.

TUBITAK Project, 2018 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2018
  • End Date: May 2019

Project Abstract

Özet

Çocuk istismarı ve ihmali ana baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan davranışların tümüdür.  İhmal ise çocuğa fiziksel ve duygusal açıdan gösterilmesi gereken ilginin gösterilmemesi durumudur. İstismar ve ihmal sonucunda çocuğun fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi söz konusudur (Turhan E, 2006, 15:153-7; WHO, 1999, 99.1; Oral R. Ve ark., 2001; 25:279-90; Taner Y. Ve ark., 2004; 35:82-6; Aksoy ve ark., 2013).

Toplumda en sık rastlanan istismar duygusal istismardır, cinsel istismarın ise en zor tespit edilen istismar olduğu bilinir. Yapılan istismarların fark edilmesi çok zordur. Gelişen yapılara rağmen istismar ve ihmaller saklanmaktadır. İstismara uğrayan çocukların yetişkinliğinde duygu durum bozuklukları, ağır depresyon, intihara yönelim, öfke kontrolsüzlüğü, davranış bozukluğu öğrenme güçlükleri, sıklıkla alkol ve bağımlılık yapan maddeleri kullanma gelecekte başkalarına ve kendine öldürme düşünceleri, konuşmada gecikme, okulda başarısızlık, düşük öz saygı ve benlik kavramının zayıf olması ve gelecek konusunda beklentilerinin düşük olması gibi olumsuzluklar görülmektedir (Güler, Uzun, Boztaş ve Aydoğan, 2002, s. 128 – 134).

İstismar edilen mağdurun tanımlanması ve muayenesi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir (Şerafettin DEMİRCİ ve ark., 2008, s.43-49). Bu sorun ailelerin ve toplumun şiddetin önlenmesine yönelik eğitilmesi, danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve destek sistemlerinin sağlanması ile çözümlenebilir. Bu tür durumlarda tanının ve muayenenin yetkili kişilerin sorumluluğunda yapılması gerekmektedir. Çocuk istismarında önleme, tedavi etmekten daha kolay ve başarılıdır.

Bu araştırmada çocuk istismarı ve ihmalini tanımlamak, tanıtmak ve ebeveynler ile öğretmenler başta olmak üzere toplumun her kesimini bu konuda bilinçlendirmek, çocuklara nelerin onlar için tehlike arz ettiğini anlatmak ve tehlike sezdiği anda ne yapmaları gerektiğini anlatmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İstismar, ihmal, cinsel istismar, duygusal istismar, fiziksel istismar, duygusal ihmal, fiziksel ihmal, çocuk, ebeveyn