Plasmodium vivaxın Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Geninin Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle İzolasyonu ve Klonlanması


BALIK D.

Other Supported Projects, 2001 - 2003

  • Project Type: Other Supported Projects
  • Begin Date: January 2001
  • End Date: December 2003