Plasmodium vivaxın Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Geninin Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle İzolasyonu ve Klonlanması


BALIK D.

Other International Funding Programs, 2001 - 2003

  • Project Type: Other International Funding Programs
  • Begin Date: January 2001
  • End Date: December 2003