Poly(ethyleneoxide-block-methacrylic Acid) Kopolimerlerin Radikal Polimerizasyon Yöntemiyle Sentezi ve Kristalizasyon Prosesine Etkisinin İncelenmesi


Öner M., Doğan Ö., Akyol E.

TUBITAK Project, 2001 - 2002

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2001
  • End Date: January 2002