1,10-Fenantrolin Türevi Yeni Schiff Bazı Ligandlarının ve Ru(II), Fe(II), Au(III) ve Cu(I) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi.


Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2014

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2010
  • End Date: April 2014