Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Erişimde Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Sayısal Uçurum Analizi: İstanbul Örnek Çalışması


ÖZBAKIR ACIMERT B. A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2011
  • End Date: April 2015