İnsansız Hava Aracı (İHA) Fotogrametrisi ile Elde Edilen Ürünlerin Doğruluğunun Çoklu-GNSS PPP Çözümleri Kullanılarak Araştırılması


Türk T.(Executive), Öcalan T., Bahadur B.

TUBITAK Project, 2022 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2022
  • End Date: November 2024