Nano-Yapılı Antimikrobiyal Kaplamaların Üç Boyutlu Metalik Filtreler Üzerine Elektrokinetik Biriktirme Yöntemi Kullanılarak Eldesi ve Karakterizasyon


Allahverdiyev A., Kaya F., Üstündağ C. B. , Kuşkonmaz N., Kaya C.

TUBITAK Project, 2009 - 2012

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2009
  • End Date: November 2012