Trans Anadolu Doğlagaz Boru Hattı Projesinin Kamulaştırma Bedellerinin Kontrolu ve Ortak Alan Kayıplarının Tazmini Projesi


Gür M. , Demir H.(Executive), Çağdaş V. (Executive) , Kara A.

Project Supported by Other Official Institutions, 2014 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: February 2014
  • End Date: December 2016

Project Abstract

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesinin Kamulaştırma Bedellerinin Kontrolu ve Ortak Alan Kayıplarının Tazmini için model ve görüş oluşturulmasının araştırılması.