Atıksu ve Yeraltı Sularına Karışan Antibiyotik Miktarlarının Tayini ve Arıtma Tesislerinde Giderim Seviyelerinin Belirlenmesi


TÜRKDOĞAN F. İ. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2013
  • End Date: June 2017