Türkiye'deki Uzaktan Öğretim Programlarının "Öğretim" ve "Ölçme-Değerlendirme" Boyutunda Değerlendirilmesi.


GÜROL A. (Executive) , TONBULOĞLU B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2015
  • End Date: March 2018