Bazı Amino asitlerin Tayinine Yönelik Potansiyometrik Esaslı Biyosensörlerin Geliştirilmesi, YTÜ BAPK Kapsamlı Araştırma Projesi (KAP)


KARAKUŞ E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2011

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2008
  • End Date: November 2011