Kentsel Dönüşüm Kaynaklı Çevresel Kirlilik Analizi ile İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Taşınımı, Geri Kazanımı ve Bertarafının Planlanması: İstanbul Kadıköy İlçesi Örneği


ÖZBAKIR ACIMERT B. A. (Executive), KARADEMİR M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2017
  • End Date: December 2018