İçten Yanmalı Motorlar İçin Teorik ve Deneysel Çalışmalara Dayalı Yeni Bir Termo-Ekolojik Performans Analiz Kriterinin Geliştirilmesi


GONCA G. (Executive) , ŞAHİN B. , ARSLAN F. , SAFA A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: October 2019