Fenilketonuri Hastalığı Tayini Için Flourometrik Biyosensör Sistemi Gelistirilmesi- TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı-


Karakuş E., Sarı T.(Executive)

TUBITAK Project, 2020 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2020
  • End Date: February 2021