Sızıntı Sularının Geri Kazanım Amaçlı Elekrodiyaliz Prosesi ile Arıtılabilirliğinin İncelenmesi (109Y285)


Gönüllü M. T. (Executive), Avşar Y. , Kurt U.

TUBITAK Project, 2010 - 2012

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2010
  • End Date: April 2012