Sıvı Kristal Materyallerin Sentezi ve Fizikokimyasal Karakterizasyonu


Cankurtaran Ö. (Executive), Yörür Göreci Ç., Karaman F., Ocak H., Bilgin Eran B., Şakar Daşdan D., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2010
  • End Date: May 2012