ULTRASONİK, YÜKSEK MANYETİK ALAN VE RF TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU


Bakan A. F. (Executive), Altuntaş S.

TUBITAK Project, 2018 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2018
  • End Date: November 2019

Project Abstract

Ultrasonik, Yüksek Manyetik Alan ve RF Teknolojileri (UYMAR) platformu tamamlayıcı ve güçlü Ar-Ge yeteneklerine sahip APYÖK ve APYK’lardan oluşmaktadır. Platformda seçilen odak teknolojiler birçok kritik yüksek teknoloji ürününün temelini oluşturmaktadır. Platformda ultrasonik odaklama, manyetik rezonans (MR) görüntüleme, kimyasal analiz (NMR), RF/mikrodalga ve bilgisayar destekli tanı alanlarında yüksek teknoloji ürün ve bileşenlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. TÜBİTAK 1004 “Yüksek Teknoloji Platformları” çağrısı doğrultusunda ve ülkemizde ihtiyaç duyulan teknolojik alanlar dikkate alınarak platformun öncelikli hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

·         MR Güdümlü Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason (MRgHIFU) bileşenlerinin geliştirilmesi (faz dizini ultrasonik transdüser, metamalzeme mercek, elektronik kontrol devreleri, MR uyumlu robotik sistem, kontrol yazılımları, yapay zeka yazılımları)

·         MR görüntüleme (MRG) bileşenlerinin geliştirilmesi (RF verici bobin, gradyan amplifikatör, gradyan bobin, derin öğrenme temelli tanı sistemi, süperiletken magnet)

·         Magnet teknolojilerinin geliştirilmesi (MgB2 süperiletken tel, MgB2 süperiletken magnet, kriyojenik soğutma ünitesi, quench koruma sistemi, NMR magnet, kısa “bore” magnet)

·         Yüksek güçlü katıhal RF yükseltici teknolojilerinin geliştirilmesi (GaN-on-Si katıhal RF güç transistorları ile yüksek güçlü mikrodalga kaynak teknolojileri, RF/Mikrodalga enerji odaklama teknolojileri, malzeme karakterizasyonu yapabilen, sıcaklığın homojen dağılımını sağlayan verimli mikrodalga ısıtma teknolojileri)

Platformda Ultrasonik, RF/Mikrodalga, Yüksek Manyetik Alan, Yapay Zeka, MRgHIFU, MR-PE (Prostat Elastografi) teknolojilerini geliştirmek için disiplinlerarası çalışmalar yapılacaktır. Böylelikle, teknolojik düzeyi yüksek, ithal ikamesi yapılabilecek, uluslararası pazarda yer bulabilecek yerli teknoloji ve ürünler geliştirilmiş olacaktır.

MRgHIFU gelişmekte olan bir terapötik alanıdır. MRgHIFU ile tümör ve lezyonların güvenli ve etkili bir şekilde tedavi edilmesi konusunda önemli uluslararası araştırma merkezlerinde yoğun Ar-Ge çalışmaları sürdürülmektedir. Projede geliştirilecek ürünler ile ülkemiz bu alanda dünyada öncü konuma gelebilecektir. Platform kapsamında ülkemize ve üniversitemize TÜBİTAK 2232 tersine beyin göçü programı ile araştırmacı kazandırılmış olup MRgHIFU alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yapay zekâ sistemlerinin tıbbi uygulamalarda kullanımı her geçen gün artmaktadır. Yapay zekâ kullanılarak yeni nesil MRgHIFU teknolojilerinin geliştirilmesi UYMAR platformunun stratejik hedefleri arasındadır.

Platformda MRG bileşenleri de geliştirilecektir. Ülkemizde MRG teknolojileri alanında yapılan akademik araştırmalar oldukça iyi bir seviyededir. ASELSAN ve UMRAM yüksek teknoloji ürünleri üretmek için bu alanda çalışmalar yapmaktadır. Yerlilik oranını artırabilmek, teknolojik gelişmeleri takip edebilmek ve uluslararası ürünler ile rekabet edebilmek için araştırmaların yoğun bir şekilde sürdürülmesi gereklidir. Platformda MRG teknolojilerinin önemli bileşenlerinden olan RF verici, süperiletken magnet, kriyojenik sistem ve gradyan yükseltici bileşenlerinin geliştirilmesi ile MRG sistemlerinde yerlilik oranının artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Proje çıktıları bağımsız olarak ticari ürünlere dönüşebileceği gibi (süperiletken tel, magnet, gradyan yükseltici, ultrasonik transdüser, RF yükseltici, yazılım vb.), bu teknolojilerin birlikte kullanılması ve yazılım teknolojileri ile birleştirilmesi sayesinde katma değeri yüksek teknoloji ürünlerinin (MRgHIFU, MRG, NMR, MR-PE) ülkemizde üretilmesi mümkün olacaktır. Platform yetkinlikleri ile uyumlu diğer yüksek teknoloji ürünlerinin (ultrasonik görüntüleme, RF yakma, diğer süperiletken uygulamaları, radar vb.)  geliştirilmesi platformun uzun vadeli hedefleri arasındadır.